Po skončení školení Vý obdržíte Osvědčení o ukončení kurzu.