Počítačové kurzy

Jakým způsobem probíhají naše školení

Místo školení

Školení probíhá u Vás ve firmě (doma) nebo po skypu. Počítačové kurzy mají formu individuální nebo skupinové výuky posluchačů z jedné firmy.

Termín školení

Počítačový kurz probíhá ve Vámi zvoleném termínu a čase. Školení může probíhat v jakoukoliv denní dobu od 8:00 do 22:00. O víkendu se kurzy zpravidla nekonají.

Délka školení

Doporučená délka lekce je 2 hodiny v jednom dni, abyste měli čas na domácí úkoly. Délku školení si však můžete přizpůsobit vlastním potřebám a možnostem, například 4 dny po pěti hodinách.

Forma školení

Počítačové kurzy probíhají formou výkladu tématu s následným procvičením na konkrétních příkladech. Školení se přizpůsobí Vašim požadavkům, znalostem a pracovnímu zaměření. Lektor může vysvětlovat učební látku a pojmy kurzu na základě jednoho z Vašich každodenních úkolů.

Náplň školení

Nepředáváme pouze informace, ale společně se zákazníky pracujeme se zaměřením na osvojení profesionálních pracovních postupů. Lektor Vám může při školení navrhnout profesionální řešení, jak zvýšit efektivitu práce v Vašem oboru za pomoci vhodného softwaru.

Školení v cizím jazyce

Školení může probíhat také v anglickém nebo ruském jazyce.